Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Ζενδζαν (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)