Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Ανατολικι Αζειρμπαδζαν (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)