Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Μαζενδεραν (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)