Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Hamadán (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)