Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Kurdistán (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)