Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Fars (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)