Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Σεμναν (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)