Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Ιεζδ (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)