Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Kermanshah (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)