Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Ardabil (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)