Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Markazi (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)