Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Κερμαν (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)