Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Τεγκεραν (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)