Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Χουζεσταν (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)