Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Lorestán (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)