Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Sistán y Baluchistán (Ιράν, ισλαμική Δημοκρατία)