List of Countries

Weather in China, weather forecast

-2°
Beijing
Hongkong
+24°
Guangzhou
Tianjin
-19°
Harbin
+3°
Shanghai
-2°
Xi'an
-19°
Urumczi
-1°
Lhasa
+10°
Chongqing
+25°
Hainan
Beijing
A
B
C
F
G
H
I
J
L
M
N
Q
S
T
X
Y
Z

Forecast in other regions

Shanghai
+3°
Chongqing
+10°
Beijing
-2°
Chengdu
+6°
Guangzhou
+24°
Shenzhen
+22°
Tianjin
-6°
Xi'an
-2°
Wuhan
-4°
Hangzhou
+1°
Dongguan
+23°
Qingdao
-7°
Harbin
-19°
Foshan
+24°
Hefei
-4°
Nanjing
-3°
Shenyang
-11°
Nanchong
+28°
Sichuan
+6°
Suzhou
+1°
All cities