China

Weather in Hong Kong, China

Hongkong

Forecast in other regions

Shanghai
+27°
Chongqing
+26°
Beijing
+33°
Chengdu
+23°
Guangzhou
+36°
Shenzhen
+33°
Tianjin
+31°
Xi'an
+26°
Wuhan
+26°
Hangzhou
+27°
Dongguan
+36°
Qingdao
+29°
Harbin
+25°
Foshan
+36°
Hefei
+25°
Nanjing
+25°
Shenyang
+31°
Nanchong
+29°
Sichuan
+23°
Suzhou
+27°
All cities

China