Länders katalog

Vädret i Kina, vädretprognos

+25°
Beijing
Hongkong
+28°
Guangzhou
Tianjin
+14°
Harbin
+26°
Shanghai
+27°
Xi'an
+26°
Urumczi
+12°
Lhasa
+25°
Chongqing
+27°
Hainan
Beijing
A
C
F
G
H
I
J
L
M
N
P
Q
S
T
X
Y
Z

Prognos för andra regioner

Shanghai
+26°
Chongqing
+25°
Beijing
+25°
Chengdu
+26°
Guangzhou
+28°
Shenzhen
+28°
Tianjin
+25°
Xi'an
+27°
Wuhan
+23°
Hangzhou
+25°
Dongguan
+28°
Qingdao
+26°
Harbin
+14°
Foshan
+28°
Hefei
+25°
Nanjing
+25°
Shenyang
+19°
Nanchong
+30°
Sichuan
+26°
Suzhou
+26°
Alla städer