Lista ţărilor

Vremea in China , prognoza meteo

+28°
Beijing
Hongkong
+29°
Guangzhou
Tianjin
+23°
Harbin
+28°
Shanghai
+28°
Xī'ān
+25°
Urumqi
+13°
Lhasa
+30°
Chongqing
+27°
Hainan
Beijing
A
B
C
F
G
H
J
L
M
N
Q
R
S
T
Y
Z

Prognoza pentru alte regiuni

Shanghai
+28°
Chongqing
+30°
Beijing
+28°
Chengdu
+24°
Guangzhou
+29°
Shenzhen
+28°
Tianjin
+28°
Xī'ān
+28°
Wuhan
+29°
Hangzhou
+27°
Dongguan
+28°
Qingdao
+25°
Harbin
+23°
Foshan
+29°
Hefei
+27°
Nanjing
+28°
Shenyang
+23°
Nanchong
+29°
Sichuan
+24°
Suzhou
+28°
Toate orașele