China

Weather in Fujian, China

Fuzhou
Xiamen
+29°
Fuzhou
+31°
Putian
+30°
Quanzhou
+30°
Jinjiang
+30°
Zhangzhou
+29°
Zhenhai
+29°
Yakou
+30°

Fujian

Forecast in other regions

Shanghai
+25°
Chongqing
+25°
Beijing
+28°
Chengdu
+24°
Guangzhou
+30°
Shenzhen
+30°
Tianjin
+27°
Xi'an
+27°
Wuhan
+24°
Hangzhou
+25°
Dongguan
+31°
Qingdao
+27°
Harbin
+13°
Foshan
+30°
Hefei
+27°
Nanjing
+27°
Shenyang
+18°
Nanchong
+30°
Sichuan
+24°
Suzhou
+26°
All cities

China