Zoznam krajín

Počasie v Číne, predpoved´ počasia

+28°
Beijing
Hongkong
+27°
Guangzhou
Tianjin
+14°
Harbin
+27°
Shanghai
+38°
Xi'an
+26°
Urumczi
+20°
Lhasa
+36°
Chongqing
+35°
Hainan
Beijing
A
C
Č
F
G
H
L
M
N
P
S
Š
T
Ť
V
Y

Predpoveď pre iné regióny

Shanghai
+27°
Chongqing
+36°
Beijing
+28°
Chengdu
+36°
Guangzhou
+27°
Shenzhen
+28°
Tianjin
+25°
Xi'an
+38°
Wuhan
+31°
Hangzhou
+25°
Dongguan
+26°
Qingdao
+25°
Harbin
+14°
Foshan
+27°
Hefei
+28°
Nanjing
+30°
Shenyang
+20°
Nanchong
+29°
Sichuan
+36°
Suzhou
+28°
Všetky mestá