China

Weather in Guangxi, China

Nanning
Nanning
+34°
Guilin
+28°
Qinzhou
+32°
Guigang
+33°
Yulin
+33°
Wuzhou
+31°
Bose
+32°
Beihai
+32°

Guangxi

Forecast in other regions

Shanghai
+12°
Chongqing
+20°
Beijing
+27°
Chengdu
+19°
Guangzhou
+34°
Shenzhen
+31°
Tianjin
+28°
Xi'an
+18°
Wuhan
+24°
Hangzhou
+15°
Dongguan
+32°
Qingdao
+21°
Harbin
+10°
Foshan
+33°
Hefei
+16°
Nanjing
+15°
Shenyang
+23°
Nanchong
+29°
Sichuan
+19°
Suzhou
+13°
All cities

China