Donetsk Region

Weather in Sloviansk Municipality, Donetsk Region (Ukraine)

Slovyansk

Forecast in other regions

Kyiv
+4°
Kharkiv
Donetsk
-2°
Odesa
+4°
Dnipro
+2°
Lviv
+5°
Krivyi Rih
+4°
Mikolaiv
+4°
Sevastopol
+4°
Luhansk
-2°
Mariupol
Makiivka
-2°
Vinnitsa
+5°
Simferopol
+3°
chernihiv
+1°
Sumy
Kherson
+4°
Poltava
Gorlovka
-2°
All cities

Donetsk Region (Ukraine)