Donetsk Region

Weather in Snizhne Municipality, Donetsk Region (Ukraine)

Snizhne

Forecast in other regions

Kyiv
+9°
Kharkiv
+12°
Donetsk
+15°
Odesa
+11°
Dnipro
+15°
Zaporizhzhia
+15°
Lviv
+5°
Krivyi Rih
+14°
Mikolaiv
+14°
Sevastopol
+17°
Luhansk
+16°
Mariupol
+17°
Makiivka
+15°
Vinnitsa
+9°
Simferopol
+17°
chernihiv
+7°
Sumy
+7°
Kherson
+15°
Poltava
+11°
Gorlovka
+15°
All cities

Donetsk Region (Ukraine)