Donetsk Region

Weather in Avdiivka Municipality, Donetsk Region (Ukraine)

Avdeyevka

Forecast in other regions

Kyiv
+20°
Kharkiv
+22°
Donetsk
+19°
Odesa
+19°
Dnipro
+15°
Zaporizhzhia
+15°
Lviv
+20°
Krivyi Rih
+18°
Mikolaiv
+20°
Sevastopol
+19°
Luhansk
+24°
Mariupol
+18°
Makiivka
+20°
Vinnitsa
+17°
Simferopol
+18°
chernihiv
+21°
Sumy
+22°
Kherson
+20°
Poltava
+19°
Gorlovka
+20°
All cities

Donetsk Region (Ukraine)