List of Countries

Weather in Ukraine, weather forecast

Vinnitsa
+9°
Lutsk
+13°
Dnipro
Donetsk
Zhytomyr
+10°
Uzhgorod
Zaporizhzhia
Ivano-Frankivsk
+10°
Kyiv
+11°
Kropyvnytskyi
Sevastopol
+8°
Simferopol
+9°
Luhansk
+9°
Lviv
+11°
Mikolaiv
+10°
Odesa
Poltava
Rivne
+9°
Sumy
Ternopil
+10°
Kharkiv
+10°
Kherson
Khmelnitsky
+10°
Chercasy
+7°
chernihiv
Chernivtsi
Kyiv
C
D
I
K
L
M
O
P
R
S
T
V
Z