List of Countries

Weather in Ukraine, weather forecast

Vinnitsa
+13°
Lutsk
+11°
Dnipro
Donetsk
Zhytomyr
+14°
Uzhgorod
Zaporizhzhia
Ivano-Frankivsk
+11°
Kyiv
+12°
Kropyvnytskyi
Sevastopol
+10°
Simferopol
+11°
Luhansk
+13°
Lviv
+12°
Mikolaiv
+10°
Odesa
Poltava
Rivne
+8°
Sumy
Ternopil
+9°
Kharkiv
+12°
Kherson
Khmelnitsky
+11°
Chercasy
+10°
chernihiv
Chernivtsi
Kyiv
C
D
I
K
L
M
O
P
R
S
T
V
Z