List of Countries

Weather in Ukraine, weather forecast

Vinnitsa
+19°
Lutsk
+19°
Dnipro
Donetsk
Zhytomyr
+23°
Uzhgorod
Zaporizhzhia
Ivano-Frankivsk
+21°
Kyiv
+21°
Kropyvnytskyi
Sevastopol
+20°
Simferopol
+22°
Luhansk
+17°
Lviv
+22°
Mikolaiv
+20°
Odesa
Poltava
Rivne
+19°
Sumy
Ternopil
+14°
Kharkiv
+21°
Kherson
Khmelnitsky
+20°
Chercasy
+20°
chernihiv
Chernivtsi
Kyiv
C
D
I
K
L
M
O
P
R
S
T
V
Z