List of Countries

Weather in Ukraine, weather forecast

Vinnitsa
+15°
Lutsk
+16°
Dnipro
Donetsk
Zhytomyr
+16°
Uzhgorod
Zaporizhzhia
Ivano-Frankivsk
+13°
Kyiv
+15°
Kropyvnytskyi
Sevastopol
+16°
Simferopol
+16°
Luhansk
+14°
Lviv
+17°
Mikolaiv
+18°
Odesa
Poltava
Rivne
+13°
Sumy
Ternopil
+15°
Kharkiv
+17°
Kherson
Khmelnitsky
+14°
Chercasy
+10°
chernihiv
Chernivtsi
Kyiv
C
D
I
K
L
M
O
P
R
S
T
V
Z