Donetsk Region

Weather in Velyka Novosilka Raion, Donetsk Region (Ukraine)

Velikaya Novoselka
Skudne
+17°
Novopil'
+17°
Novosilka
+17°
Novokhats'ke
+17°
Novyi Komar
+17°
Orlyns'ke
+17°
Odradne
+17°

Velyka Novosilka Raion

Forecast in other regions

Kyiv
+19°
Kharkiv
+21°
Donetsk
+18°
Odesa
+18°
Dnipro
+15°
Zaporizhzhia
+15°
Lviv
+18°
Krivyi Rih
+17°
Mikolaiv
+19°
Sevastopol
+17°
Luhansk
+23°
Mariupol
+17°
Makiivka
+18°
Vinnitsa
+16°
Simferopol
+16°
chernihiv
+20°
Sumy
+21°
Kherson
+18°
Poltava
+18°
Gorlovka
+18°
All cities

Donetsk Region (Ukraine)