Ukraine

Weather in Zhytomyr Region, Ukraine

Zhytomyr
A
B
C
K
L
M
N
O
P
R
Y
Z

Forecast in other regions

Kyiv
+3°
Kharkiv
+1°
Donetsk
+2°
Odesa
+5°
Dnipro
+3°
Lviv
+8°
Krivyi Rih
+4°
Mikolaiv
+4°
Sevastopol
+6°
Luhansk
-1°
Mariupol
+4°
Makiivka
+2°
Vinnitsa
+4°
Simferopol
+4°
chernihiv
+3°
Sumy
+1°
Kherson
+4°
Poltava
+2°
Gorlovka
All cities

Ukraine