Zhytomyr Region

Weather in Yemilchyne Raion, Zhytomyr Region (Ukraine)

Emilchino

Forecast in other regions

Kyiv
+2°
Kharkiv
-1°
Donetsk
-2°
Odesa
+4°
Dnipro
Lviv
+6°
Krivyi Rih
+1°
Mikolaiv
+3°
Sevastopol
+7°
Luhansk
-3°
Mariupol
+1°
Makiivka
-2°
Vinnitsa
+3°
Simferopol
+5°
chernihiv
+2°
Sumy
Kherson
+3°
Poltava
Gorlovka
-3°
All cities

Zhytomyr Region (Ukraine)