Ukraine

Weather in Odesa Region, Ukraine

Odesa
Odesa
+13°
Izmail
+15°
Chornomorsk
+14°
Podіlsk
+11°
Yuzhne
+13°
Kiliya
+14°
Reny
+15°

Odesa Region

A
B
I
K
L
M
O
P
R
S
T
V
Z

Forecast in other regions

Kyiv
+10°
Kharkiv
+12°
Donetsk
+12°
Odesa
+13°
Dnipro
+12°
Zaporizhzhia
+12°
Lviv
+11°
Krivyi Rih
+12°
Mikolaiv
+13°
Sevastopol
+13°
Luhansk
+11°
Mariupol
+12°
Makiivka
+12°
Vinnitsa
+11°
Simferopol
+12°
chernihiv
+10°
Sumy
+11°
Kherson
+13°
Poltava
+9°
Gorlovka
+11°
All cities

Ukraine