Zhytomyr Region

Weather in Ruzhyn Raion, Zhytomyr Region (Ukraine)

Ruzhin
Ruzhin
+21°
Topory
+21°
Chornorudka
+21°
Zarudyntsi
+21°
Derhanivka
+21°
Bystriivka
+21°
Zoryane
+21°
Rohachi
+22°

Ruzhyn Raion

Forecast in other regions

Kyiv
+23°
Kharkiv
+24°
Donetsk
+26°
Odesa
+23°
Dnipro
+26°
Zaporizhzhia
+26°
Lviv
+22°
Krivyi Rih
+26°
Mikolaiv
+27°
Sevastopol
+25°
Luhansk
+26°
Mariupol
+25°
Makiivka
+25°
Vinnitsa
+22°
Simferopol
+24°
chernihiv
+24°
Sumy
+23°
Kherson
+26°
Poltava
+23°
Gorlovka
+25°
All cities

Zhytomyr Region (Ukraine)