Ισημερινός

Καιρόσ στην Μαναμπι (Ισημερινός)

Ισημερινός