Ισημερινός

Καιρόσ στην Ασουαν (Ισημερινός)

Ισημερινός