Ισημερινός

Καιρόσ στην Κιτο (Ισημερινός)

Ισημερινός