Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Ισημερινός

Quito
Α
Γ
Ε
Κ
Λ
Μ
Ν
Ρ

Προβλέψεις σε άλλες περιοχές

Quito
+13°
Guayakil
+27°
Kuenka
+16°
Ambato
+14°
Portoveho
+26°
Loha
+18°
Manta
+25°
Riobamba
+15°
Ibarra
+17°
Esmeraldas
+26°
Latacunga
+15°
Milagro
+27°
Daule
+27°
Babaojo
+28°
Tulcan
+12°
Montecristi
+24°
Chone
+26°
Santa Elena
+24°
Rosa Zarate
+26°
Όλες οι πόλεις