Ισημερινός

Καιρόσ στην Γκουιας (Ισημερινός)

Ισημερινός