Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Βακαλα (Κεντροαφρικανική Δημοκρατία)

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία