Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Υπερυψωμένο Σανγκα (Κεντροαφρικανική Δημοκρατία)