Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Ουαμ (Κεντροαφρικανική Δημοκρατία)