Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Ομπελλα-Μποκκο (Κεντροαφρικανική Δημοκρατία)

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία