Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Καιρόσ στην Ουαμ-Πενδε (Κεντροαφρικανική Δημοκρατία)