Βουλγαρία

Καιρόσ στην Σλίβεν (Βουλγαρία)

Sliven

Βουλγαρία