Βουλγαρία

Καιρόσ στην Παλαιό Ζαγκόρα (Βουλγαρία)

Stara Zagora

Βουλγαρία