Βουλγαρία

Καιρόσ στην Χάσκοβο (Βουλγαρία)

Haskovo

Βουλγαρία