Ακτή Ελεφαντοστού

Καιρόσ στην Sasandra (Ακτή Ελεφαντοστού)