Ακτή Ελεφαντοστού

Καιρόσ στην Daloa (Ακτή Ελεφαντοστού)