Ακτή Ελεφαντοστού

Καιρόσ στην Korogo (Ακτή Ελεφαντοστού)