Ακτή Ελεφαντοστού

Καιρόσ στην Buaki (Ακτή Ελεφαντοστού)