Κονγκό, η λαϊκή Δημοκρατία

Καιρόσ στην Katanga (Κονγκό, η λαϊκή Δημοκρατία)

Κονγκό, η λαϊκή Δημοκρατία